The latest news from DEME

Start project verruimen Julianakanaal

Start project verruimen Julianakanaal

Utrecht, 11 oktober 2013 - Aannemer de Vries & van de Wiel Kust- en Oeverwerken start in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken op 15 oktober aanstaande met de eerste baggerwerkzaamheden in het kader van de verruiming van het Julianakanaal.

 

De kanaalbodem wordt op het gehele traject, van Limmel tot Maasbracht, teruggebracht naar de oorspronkelijke diepte van 4,9 meter. In het najaar van 2014 zal dit deel van de werkzaamheden gereed zijn en kan worden begonnen aan een reeks verruimende werkzaamheden tot medio 2017, waaronder het plaatsen van 4 kilometer stalen damwand en het verleggen van 2,5 kilometer dijklichaam. Deze werkzaamheden maken het mogelijk in de nabije toekomst een grotere scheepvaartklasse (klasse Vb) toegang te geven tot het Julianakanaal. De omvang van deze schepen is maximaal 190 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 3,5 meter.

Onderhoudsbaggeren

Het aangeslibde materiaal (naar schatting 220.000 m3) op de bodem van het Julianakanaal wordt met behulp van een kraanponton vanaf het water in beunschepen geladen, die de bagger over het water naar de verschillende baggerdepots afvoeren. Ook het materieel wordt via het water aan- en afgevoerd, waardoor geen verkeershinder op het land te verwachten valt. Door het gebruik van scheepvaartbebording op het gehele traject, en scheepvaartbegeleiding in de bocht van Elsloo, wordt hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk beperkt.

Planning

Tijdens het onderhoudsbaggeren wordt van 06.00u tot 22.00u gewerkt. Om eventuele geluidshinder tot een minimum te beperken wordt binnen de bebouwde kom gewerkt van 07.00u tot 19.00u. De werkzaamheden beginnen in de bocht van Stein, waarna het kanaal van Limmel tot Roosteren gebaggerd zal worden. Tot slot wordt het benedentoeleidingskanaal bij de sluis van Maasbracht gebaggerd.

Maasroute

De Maasroute vormt een belangrijke verbinding tussen Nederland en de industriegebieden in Duitsland, België en Frankrijk. Door deze verbinding geschikt te maken voor groter binnenvaartverkeer wordt de concurrentiepositie van de binnenvaart versterkt ten opzichte van het wegtransport. Om dit doel te bereiken worden langs de gehele Maasroute aanpassingen verricht om de vaarweg bevaarbaar te maken voor klasse Vb binnenvaartschepen. Het project wordt mede gefinancierd door het Trans European Network (TEN) uit Brussel.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002.

 

Do you have a question about this subject?