Over de CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Dit instrument wordt voornamelijk gebruikt in Nederland door overheidsorganisaties en bedrijven als een middel met ruime toepassingsmogelijkheden om duurzaamheid in aanbestedingstrajecten te bevorderen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden beloond. Een hogere score op de ladder levert namelijk een concreet voordeel op in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

De CO2-prestatieladder onderkent vijf  niveaus van “ volwassenheid”, zogenaamde maturity levels. De onderneming kan een hoger niveau bereiken door incrementele verbeteringen in de bestaande processen door te voeren en door innovaties in technologieën en methoden.

Do you have a question about CO2 performance ladder?