Aanlegbaggerwerken

Omdat bulk- en containerschepen steeds groter worden en ook de internationale handel blijft toenemen, zijn overal ter wereld aanlegbaggerwerken nodig. De verdieping en verbreding van toegangsgeulen en de uitbouw van nieuwe havens, aanlegsteigers, dokken en zwaaikommen zijn een absolute must om gelijke tred te houden met de globaliserende handel en economie.

Aanlegbaggerwerken kaderen steevast in een duurzaam, milieuvriendelijk ontwikkelingsperspectief op lange termijn. Ze worden vaak uitgevoerd in slibgevoelige rivieren met een geheel eigen dynamica en waardevolle fauna en flora. Voortdurend innoveren is de boodschap om steeds betere schepen te bouwen en nieuwe scheepvaart- en baggertechnieken te ontwikkelen met het oog op minder turbiditeit en overloop, een hogere productiviteit en een betere monitoring en controle van parameters en resultaten.

 

Hebt u een vraag over onze activiteiten?