Kustbescherming

De helft van de wereldbevolking woont op minder dan 200 km van de zee. Die dichtbevolkte kustgebieden zijn belangrijke centra van menselijke activiteit, handel en industrie, visserij en scheepvaart, met grootschalige haveninfrastructuren. Ook het toerisme is een toegevoegde waarde voor de kust en voor het achterliggende binnenland. Al die activiteiten concentreren zich op een smalle strook land met een veelheid aan – kwetsbare – natuurlijke habitats.

Kustbescherming voorkomt overstromingen en erosie als gevolg van golven en getijdenwerking, wind, stromingen en kustdrift. Omwille van de stijgende zeespiegel, het veranderende klimaat en de smeltende ijskappen zal de vraag naar kustbescherming alleen maar toenemen. DEME heeft de nodige kennis in huis en is goed vertrouwd met verschillende kustbeschermingstechnieken: de aanleg van ‘rigide’ structuren zoals zeedijken, golfbrekers ter bescherming van havens, onderwaterdammen, vaste pieren of aanlegsteigers op palen, zandvangers zoals kribben, storten van rotsbescherming, schanskorven, acropodes, maar ook ‘zachte’ technieken, onder meer zandduinstabilisatie en strandsuppletie.

 

Hebt u een vraag over onze activiteiten?