Landwinning

Met landwinning creëert DEME land voor de toekomst, onder meer industrieterreinen, woongebieden, havens, luchthavens en kunstmatige eilanden. Alleen zo kan er voldoende ruimte zijn voor economische ontwikkeling. In het landwinningsgebied wordt massaal zand uit de zee aangevoerd en bij grootschalige landwinningsprojecten wordt ook de baggerspecie van aanlegbaggerwerken nuttig toegepast.

Hebt u een vraag over onze activiteiten?