Milieubaggerwerken

Milieubaggerwerken verlopen door de gekozen aanpak danig anders dan grootschalige baggerprojecten.

Dankzij onze geavanceerde milieubaggertechnieken realiseren DEME en haar dochterondernemingen tijdens het baggeren de vereiste hoge slibconcentratie met lage turbiditeit.

Als het slib verontreinigd is, kan DEME milieubaggertuigen inzetten. Indien nodig kunnen we met een extra slibscherm werken. De baggertuigen zijn voorzien van uiterst precieze positionerings- en monitoringsystemen met geavanceerde technologie. Die zorgt ervoor dat de verstoring van het aquatische milieu tot een absoluut minimum beperkt blijft.

 

Hebt u een vraag over onze activiteiten?