Stortplaatstechnieken

De milieubedrijven van DEME bogen op een jarenlange ervaring met het aanleggen en afdekken van stortterreinen, waardoor onze organisatie de klant kan bijstaan doorheen het hele proces, gaande van het ontwerp tot het beheer en de nazorg van de stortplaats.

Onze ruime activiteitenportfolio omvat:

  •Conditionering van de ondergrond en monitoring van het grondwater
 •Grondwerken
 •Dubbele afdichting (combinatie van minerale en synthetische afdichting) van bodem en uiteindelijke profielen
 •Verticale afdichtingen met synthetische schermen en/of cement-bentoniet
 •Lekdetectie
 •Percolatieafvoer (granulolagen, afvoerbuizen en collectoren, geboorde putten en pompen)
 •Stabilisatie
 •Gasvalorisatie
 •Definitieve afdichting
 •Waterbeheer
 •Bufferbekkens
 •Waterzuiveringssysteem

Technologieën:

 Synthetische afdichting

DEME-dochters DEC en Ecoterres hebben gediplomeerde lassers die ervoor zorgen dat synthetische materialen (polyethyleen), membranen en pijpleidingen uiterst degelijk worden afgedicht. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een kwaliteitscontroleplan.

Minerale afdichting: Trisoplast®

Naast de vereiste ervaring om als minerale afdichting met kleimatten, natuurlijke klei en zandbentoniet te werken heeft DEC in België als enige het recht om Trisoplast® te gebruiken. Dit mengsel van zand, bentoniet en polymeer wordt verwerkt volgens een vast protocol, zodat de hoogst mogelijke kwaliteit altijd gewaarborgd is.

Gasvalorisatie – biogasextractie

DEME heeft veel ervaring met de plaatsing van gasleidingen om biogas uit stortplaatsen te extraheren en met de extractie van biogas met behulp van horizontale en verticale filterelementen.

 

Hebt u een vraag over onze activiteiten?