Onze vloot

 

 

De Vries & van de Wiel beschikt over een diverse vloot-, droog grondverzet materieel en gespecialiseerde apparatuur. Veelzijdigheid is een fundamentele kenmerk van het materieel dat sterk is in elk segment: in soorten en maten. Het materieel wordt onderhouden, bijgewerkt en gemoderniseerd op dagelijkse basis.

Hieronder vindt u een kleine selectie van onze drijvende materieel.

 

Hoppers
Piet Hein en Zeeland.

Bakkenzuigers
Texel en Vlieland.

Baggerpontons
IJburg, VW-9, VW-47 en VW-55 .

Beunschepen
Grinza 6 en Grinza 7.

 

 

Nieuwe technieken

De Vries & van de Wiel zit in de voorhoede van de ontwikkelingen op het vakgebied. Door de multidisciplinaire aanpak worden nieuwe technieken en werkwijzen toegepast om een optimaal resultaat voor de klant te bereiken.

Zandsproeien als maatregel tegen fosfaatbelasting

In opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard zijn eind 2011 de werkzaamheden op de Bergse Voorplas afgerond. Het betrof het afzanden (100.000 m3) van circa 40 ha waterbodem. In dit geval in combinatie met PAC (polyaluminiumchloride).

Het project heeft plaatsgevonden in het kader van het KRW innovatieprogramma en watermozaïek thema "De Bodem bedekt". De maatregel is bedoeld om de fosfaatbelasting vanuit de baggerspecie naar de bovenliggende waterkolom te reduceren.

Gezien de goede resultaten die zijn behaald heeft de Vries & van de Wiel in samenwerking met Witteveen+Bos en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard dit jaar een tweetal symposia georganiseerd voor waterschappen om de kennis en ervaring te delen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn ook andere mogelijkheden en voordelen van zandsproeien besproken zoals duurzaamheid door beperkte CO2 uitstoot, saneren door het afdekken van milieu verontreiniging, consolideren/ballasten, stabiliseren en landwinning.

Hebt u een vraag over de Vries & van de Wiel?