The latest news from DEME

Energie-atol iLand trekt concessie-aanvraag in

BRUSSEL | Het consortium THV iLand trekt de aanvraag in van 28 juli 2014 tot het bekomen van een domeinconcessie voor een energie-atol in de Belgische Noordzee. Staatssecretaris van de Noordzee Bart Tommelein is hiervan op de hoogte gebracht. Het consortium verwacht immers belangrijke marktevoluties die het bedrijfsplan gunstig kunnen beïnvloeden. 

Het consortium iLand bestaat uit waterbouwfirma’s DEME en Jan De Nul, energiespeler Electrabel en publieke investeringsmaatschappijen PMV en SRIW-Socofe. Het consortium heeft als doel een eiland voor energieopslag te realiseren ter hoogte van de Wenduinebank. De Belgische overheid heeft in het Marien Ruimtelijk Plan hiervoor een zone voorzien.

In juli 2015 heeft het consortium de Ministerraad verzocht om de besprekingen over de concessie-aanvraag op te schorten tot na de zomer om kennis te kunnen nemen van een herwerkt plan. Op korte termijn is dit echter niet mogelijk gebleken. Niet alleen is de marktcontext sinds het indienen van de concessie-aanvraag sterk veranderd, het consortium verwacht in de komende periode ook belangrijke evoluties die het bedrijfsplan grondig kunnen beïnvloeden.

Er bestaan meer bepaald nog aanzienlijke onduidelijkheden over het toepasselijke regulatoire kader en langs Europese kant kan de implementering van het Juncker plan al dan niet een belangrijke impact hebben op de financieringsmodaliteiten voor ons project.

Onder deze omstandigheden verkiest het consortium de evoluerende context van nabij op te volgen en in functie hiervan te gepasten tijde te beslissen om een nieuwe concessie-aanvraag in te dienen.

Meer info:
Johan Maes, Directielid iLand, 0475/977670

Do you have a question about this subject?